Zajímavosti

Objevení dvojhvězdy 26. 7. 2018 – zákryt planetkou (476) Hedwig

V noci 25. / 26. 7. 2018 jsem v Maďarsku při pozorování zákrytu planetkou (476) Hedwig objevil podvojnost zakrývané hvězdy v souhvězdí Berana. Šlo o hvězdu o jasnosti 11,9 magnitudy s označením TYC 1769-01181-1. Video ke shlédnutí zde. Zakrývaná hvězda je přibližně uprostřed zorného pole. Je patrné nejprve zeslabení jasu hvězdy (zakrytí jedné ze složek dvojhvězdy), po pár sekundách pohasnutí (v zákrytu obě složky).

Stín planetky putoval Evropou od jihu k severu. Přibližně ve 3 h 10 min 56 s SELČ nastal u Balatonu vstup první složky dvojhvězdy za planetku. Asi o 16 sekund později zákryt, ale pouze slabší složky, zaznamenal na severozápadě Slovenska Peter Delinčák. O dalších více než 20 sekund nastal zákryt pro pozorovatele Macieje Jarmoce na severovýchodě Polska. Z jeho záznamu byl odvozen poměr jasností složek.

Jasnost složky A činí 12,51 mag a jasnost složky B 12,82 mag. Nejprve byla z mého pohledu zakryta jasnější složka, poté slabší, a sice v sekvenci A-B-A-B (DDRR). Eric Frappa stanovil na základě všech pozorování úhlovou vzdálenost složek na 0,0402 úhlové vteřiny, viz obrázek.