K čemu jsou zákryty?

Pozorování zákrytů hvězd planetkami slouží zejména k výzkumu planetek, popřípadě i zakrývaných hvězd:

  • pozitivní měření zákrytu jsou velmi cenná pro astrometrii planetek (z pozitivního pozorování jsou získávána data o poloze planetky nejméně o řád s vyšší přesností než z většiny astrometrických měření), a tím i pro výpočet drah těchto těles
  • z pozitivních (popř. i blízkých negativních) lze zjistit velikost profilu planetky
  • je-li dostatek pozitivních měření jednoho zákrytu, lze získat přesnější tvar profilu planetky
  • příležitostně se pozorováními podaří objevit měsíc planetky (z výzkumu planetek plyne, že každá šestá planetka je binární)
  • občas se podaří objevit dvojhvězdu (podvojnost zakrývané hvězdy)