Předpovědi

Výběr několika nejzajímavějších úkazů v aktuálním měsíci, které protínají Česko, lze najít na stránkách Hvězdárny v Rokycanech a Plzni.

Zde je odkaz na zdroj kompletních předpovědí pro střední Evropu (CentralEurope) na stránkách OWC (Occult Watcher Cloud, autor Hristo Pavlov). Úkazy jsou kalkulovány pomocí programu programu Occult 4 (autor Dave Herald).

Parametry feedu/tagu jsou následující:

střed oblasti: 15,464278 E 51,231833 N

poloměr 700 km (zahrnuje celá území Rakouska, Česka, Německa, Maďarska, Lichtenštejnska, Polska, Slovinska a Slovenska) a části dalších zemí, např. Belgie, Bosny a Hercegoviny, Dánska, Francie, Chorvatska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Nizozemí, Rumunska, Srbska, Švédska, Švýcarska a Ukrajiny.

Hlavní zaměření na:

hvězdy do 13,0 mag

min. trvání 0,4 s

min. pokles 0,4 mag

průměr planetek alespoň 3,5 km

Elementy planetek jsou z JPL-Horizons, katalog hvězd Gaia16 EDR3.

Pro praktické plánování pozorování doporučuji stažení aplikace Occult Watcher (OW, autor Hristo Pavlov). V programu OW po zaregistrování uživatele doporučuji zaškrtnutí všech zdrojů, včetně „komunitního tagu“ a déle ve zdroji „planned observations“ akceptaci „personal“. Po synchronizaci dat je možné vaše úkazy přihlašovat. Přihlásit plánované úkazy lze v režimech high, medium and low.

Předpovědi CentralEurope jsou nahrávány cca 1,5 až 2 měsíce předem, kontinuálně v OWC dochází k přepočítávání předpovědí. Vaše úkazy doporučuji přihlašovat s co největším předstihem s ohledem na plánování mobilních stanic.