Zákryty hvězd planetkami

Zákryty hvězd planetkami patří mezi astronomická pozorování, kde i amatérští pozorovatelé mohou přispět cennými výsledky k poznání nebeských objektů. Vybavení takového pozorovatele nemusí být příliš náročné. Je však žádoucí, aby pozorovatel využíval pokud možno objektivní metody záznamu (tedy upřednostnil kameru před vlastním zrakem).

Je fascinující sledovat, že se na obloze něco děje. Někdy některá z mnoha planetek ve sluneční soustavě zakryje určitou vzdálenou hvězdu. Jelikož velikosti zkoumaných planetek se pohybují v řádu kilometrů až stovek kilometrů, je podobně široký i stín zákrytu putující po zemském povrchu. Vlastní zákryt trvá obvykle sekundy až několik desítek sekund. Záleží na úhlovém pohybu planetky po obloze.

Důležitou roli hraje vzájemná jasnost obou těles (planetky a hvězdy). Je hezké, pokud dochází k zákrytu některé jasnější hvězdy ideálně planetkou, která není vůbec viditelná daným dalekohledem. Takový zákryt se jeví jako zmizení hvězdy a jde o to změřit co nejpřesněji okamžik zmizení a okamžik objevení hvězdy.

Zákryt tedy nezabere příliš pozorovacího času, ale je nutné pozorování věnovat určitou přípravu a být ve správný čas na správném místě. Během jedné noci je obvykle šance na pozorování více úkazů, avšak každý může mít rozdílnou výši pravděpodobnosti pro dané místo. Je tedy na pozorovateli, jaké úkazy chce pozorovat. Pro předpovědi a jistou koordinaci pozorovatelů ve světě lze použít program Occult Watcher.

Metodickou podporu amatérským nebo začínajícím pozorovatelům může dát Hvězdárna v Rokycanech a Plzni nebo některý zkušenější pozorovatel.

Jasnou oblohu!