Předpovědi / Predictions

Zdroj předpovědí zákrytů CEO pro střední Evropu. Určeno pro program OccultWatcher (autor Hristo Pavlov), kalkulováno pomocí programu Occult 4 (autor Dave Herald).

CEO: feed of predictions for Central Europe. Created and accessible with OccultWatcher (author Hristo Pavlov), calculated using Occult 4 (author Dave Herald).

Zákryty jsou kalkulovány na 2 měsíce dopředu s 1 měsíční aktualizací. Parametry jsou následující: hvězdy do 14 mag, min. trvání 0,5 s, min. pokles 0,4 mag, min. průměr planetky 5 km. Elementy planetek jsou z AstOrb, katalog hvězd Gaia14 DR2.

The occultations are calculated for 2 months in advance with 1 month update. The parameters are as follows: stars up to 14 mag, min. duration 0.5 s, min. drop 0.4 mag, min. asteroid diameter 5 km. The asteroid elements are from AstOrb, the Gaia14 DR2 star catalog.

Pokrytí CEO (= Central European Occultations) zahrnuje celé území Česka, většinu území Rakouska a části dalších států (Německa, Polska, Slovenska a Maďarska). Jde o kruh o poloměru 322 km se středem na souřadnicích 50° severní šířky a 15° východní délky. (Od 15. poledníku je odvozen středoevropský čas.)

The coverage of the CEO (= Central European Occultations) covers the entire territory of the Czechia, most of the territory of Austria and parts of other countries (Germany, Poland, Slovakia and Hungary). It is a circle with a radius of 322 km with its center at the coordinates of 50 ° north latitude and 15 ° east longitude. (Central European Time is derived from the 15th meridian.)